کلاس آنلاین

درخواست کلاس آنلاین عمومی و خصوصی

کلاس های آنلاین عمومی

شما از طریق کلیک روی این لینک می توانید از کلاس های آنلاین عمومی بستاک دیدن کنید و برای خود آن را سفارش دهید

کلاس های آنلاین خصوصی

شما از طریق کلیک روی این لینک می توانید از کلاس های آنلاین خصوصی بستاک دیدن کنید و برای خود آن را سفارش دهید

محصولات

محصولات رایگان و غیر رایگان

محصولات رایگان

محصولات رایگان بستاک شامل محصولاتی می باشد که هزینه بابت آن از شما کسر نمی شود . این محصولات توسط اساتید مجرب آموزشگاه ظبط و برای شما به اشتراک گذاشته شده است

محصولات غیر رایگان

این محصولات شامل محصولاتی هستند که اصطلاحا به آن پکیج گفته و شما برای مشاده آن ها می بایست ابتدا هزینه آن را پرداخت نموده و سپس مشاهده و دانلود نمایید.

پرسنل

پرسنل محترم شهر زبان بستاک

مدیریت

شما در این لینک می توانید پرسنل مدیریت و اجرایی و روزمه های ایشان را مشاهده نمایید.

اساتید

شما در این لینک میتوانید اساتید و رزومه های ایشان را مشاهده نمایید