اساتید

  مدرس TTC , IELTS , CAE , FCE , CPE

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد اموزش زبان انگلیسی

مکالمات جهانگردی

سوابق کاری


۱۰ سال سابقه تدریس در سطوح پیشرفته 

۴ سال سابقه تدریس انلاین

 

 ۵ سال سابقه کارشناسی اموزش