اساتید

زینب بهشتی دارای 5 سال سابقه کار حرفه در زمینه ثبت نام و روابط عمومی آموزشگاه های زبان می باشد .

سوابق کاری


زینب بهشتی متولد مهرماه 1376 کارشناس ثبت نام آموزشگاه اینترنتی بستاک می باشد . 

 

زینب بهشتی دارای مدرک کارشناسی مهندسی کامپیوتر بوده و این مدرک را در دانشگاه پیام نور واحد شهریار کسب کرده است.