اساتید

زهرا-زاد-آموزشگاه-شهر-زبان-بستاک.jpg

زهرا زاد

  4.1 از 5


شما دانشجوی این استاد نیستید.

فارغ التحصیل رشته مهندسی صنایع

 آشنا با متد ESA

مدرک TTC

سوابق کاری


8 سال سابقه تدريس

نظر خود را بنویسید

شما دانشجوی این استاد نیستید.