اساتید

Ava-besttalk.jpg

آیدا گودرزی

  هنوز رایی ثبت نشده است


شما دانشجوی این استاد نیستید.

دارای مدارک FCE و TTC

سوابق کاری


یک سال سابقه تدریس در آموزشگاه بستاک

نظر خود را بنویسید

شما دانشجوی این استاد نیستید.