اساتید

Hozuri-done.jpg

مصطفی حضوری

  هنوز رایی ثبت نشده است


شما دانشجوی این استاد نیستید.

 

متخصص سبک .E.S.A

کارشناسی تربیت بدنی

کارشناسی ارشد آموزش

مدرس  IELTS و CAE

 

سوابق کاری


۱۰ سال سابقه تدریس

نظر خود را بنویسید

شما دانشجوی این استاد نیستید.