اساتید

حامد-رنجبر-آموزشگاه-شهر-زبان-بستاک.jpg

حامد رنجبر

  هنوز رایی ثبت نشده است


شما دانشجوی این استاد نیستید.

مهندس مکانیک

مدرس رسمی تومر مورد تایید موسسه یونس امره

مدیر دپارتمان ترکی استانبولی در تمام شعب زبانکده ملی ایران و سوپروایزر

موسسه اموزش عالی پندار

موسسه گلدیس ستارخان

موسسه باران

موسسه ایرکا

موسسه بستاک

موسسه زبانکده ملی ایران

موسسه dünya dil akademisi

Oxford street

Ittc

در آنکارا

سوابق کاری


۸ سال سابقه تدریس

نظر خود را بنویسید

شما دانشجوی این استاد نیستید.