اساتید

فرخ-نیا-شهر-زبان-بستاک.jpg

ميثم فرخ نيا

  هنوز رایی ثبت نشده است


شما دانشجوی این استاد نیستید.

کارشناس مترجمی زبان

سوابق کاری


بیش از ۱۰ سال سابقه تدریس در موسسات آموزشی

سابقه تدریس در موسسه زبان سرا

سابقه تدریس در سفیر گفتمان شعبه اسلامشهر

سابقه کارشناسی آموزش در سفیر گفتمان اسلامشهر

سابقه کارشناسی آموزش در و مدیریت آموزش در سفیر گفتمان پرند

 

نظر خود را بنویسید

شما دانشجوی این استاد نیستید.