اساتید

استاد-وثاق-شهر-زبان-بستاک.jpg

محسن وثاق

  5.0 از 5


شما دانشجوی این استاد نیستید.

مدرس و مترجم زبان انگلیسی

کارشناسی رشته مترجمی

مولف کتاب دوازده زمان دستوری انگلیسی

سوابق کاری


دارای 6 سال سابقه تدریس

نظر خود را بنویسید

شما دانشجوی این استاد نیستید.