اساتید

رویا-خسروجردی-آموزشگاه-شهر-زبان-بستاک.jpg

رویا خسروجردی

  هنوز رایی ثبت نشده است


شما دانشجوی این استاد نیستید.

 

 مدرک FCE

TTCبرگزارکننده چهار دوره  

تخصص در زمینه تدریس به کودکان و نوجوانان

کارشناسی میکروبیولوژی

کارشناسی مترجمی

 

سوابق کاری


 ۷ سال سابقه تدریس

 

نظر خود را بنویسید

شما دانشجوی این استاد نیستید.